Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Критеријуми за оцењивање

Српски језик - Критеријуми оцењивања

Енглески језик - Критеријуми оцењивања

Немачки језик - Критеријуми оцењивања

Италијански језик - Критеријуми оцењивања

Хемија - Критеријуми оцењивања

Биологија - Критеријуми оцењивања

Географија - Критеријуми оцењивања

Историја - Критеријуми оцењивања

Ликовна култура - Критеријуми за оцењивање

Музичка култура - Критеријуми оцењивања

Математика - Критеријуми оцењивања

Информатика - Критеријуми оцењивања

Техника и технологија - Критеријуми оцењивања